Reference

IZDVOJENE REFERENCE:

  • VIPnet d.o.o.
  • HT d.d.
  • HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
  • HPB d.d.
  • Višestambena građevina Velikogorička ulica – Zagreb
  • Rekonstrukcija stambenih objekata po programu APN-a