Usluge

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:

o    Izrada električnih instalacija u industrijskim, poslovnim i stambenim objektima
o    Izrada gromobranskih instalacija
o    Elektromontažni radovi za razna industrijska postrojenja
o    Ispitivanje instalacija ( ispitni protokol )

OBRADA METALA

o    Bravarske usluge
o    Izrada antenskih stupova
o    Rezanje metala na mjeru
o    Usluge rezanja škarama
o    Usluge rezanja plazmom
o    Usluge rezanja tračnom pilom
o    Savijanje
o    Rol savijanje
o    Ravno savijanje
o    Usluge zavarivanja
o    Štancanje

OBRADA METALA ODVAJANJEM ČESTICA

o    Tokarska obrada
o    Glodanje
o    Bušenje

ANTENSKI SUSTAVI

o    Komunikacijski radovi
o    Ugradnja komunikacijske opreme i pratećih sustava
o    Ugradnja pomoćnih uređaja

GRAĐEVINA:

o    Izvođenje određenih pojedinih radova na svim skupinama građevina
o    Zidarski radovi ( zidanje zidova, žbukanje, sanacija betona, priprema podloge za za završne obloge, suhi estrih, podne cementne glazure i sl.)